Newsお知らせ

「高文連道南地区大会」

クラブ活動

美術部が高文連道南地区大会に参加しています。

ふるる函館での開会式後、谷地頭や青柳町でそれぞれが写生場所を決めて描いています。

柏稜の二人は函館公園を写生場所に選び、 制作に取り組みました。

    share